Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 oktober 2016

Nada s.a. - Niets n.v. (Video)


Nada s.a. – Niets n.v. (Video onderaan)


Ik ben een tegenstander van meerwaardeheffing, maar niet alleen daarvan.
Neem de incentive om te beleggen weg, en er blijven enkel nog risico’s, waardoor mensen helemaal stoppen met investeren/beleggen. En er waren al de beurstax en de onroerende voorheffing. Als men een economie om zeep wilt helpen, nog meer werklozen wilt creëren, dan is de meerwaardebelasting bovenop alle andere belastingen de weg.
Men wou de mensen verplichten hun spaargeld te investeren door de intrestvoet op nul, en zelfs onder nul te brengen, zelfs bij een inflatie die hier tegen de 3% aanschurkt.
En kijk, mensen verkiezen nul-rente boven risico. Na wat Arcopar/ het ACW/ de Beweging.net 800,000 landgenoten aandeed zit de schrik er zeker in.
Dat het alsmaar bergaf gaat met de economie, we enkel nog maar dreigen te importeren, de werkgelegenheid enkel vooral toeneemt in de non-profitsector, het middenveld, dat CD&V en SP-a zo koesteren, is een vaststelling die iedereen kan maken, en wordt bevestigd door metingen.
Non profit: de naam zegt het zelf. Dat is 0% winst, en het mag zelfs meer kosten dan het opbrengt. Echter niets daarvan kan worden geëxporteerd. Niets daarvan kan onze handelsbalans in evenwicht brengen waardoor de koopkracht kan worden behouden, laat staan doen stijgen.
Het sociale luik is op het punt gekomen dat het elk bedrijf, ja elk land ruïneert.
Misschien is het net dat wat de vakbonden willen: iedereen werkloos en afhankelijk van hen.
Het is onbegrijpelijk dat zoveel gedupeerden toch aanhangers blijven van de partijen en middenveldorganisaties die hen bedrogen. Onbegrijpelijk ook dat zij, toch velen, een schadeloosstelling door de staat/de belastingbetaler nastreven, in plaats van door de oplichters die nog steeds rijk en ongemoeid wordt gelaten, en dit omdat hen de indruk wordt gegeven dat die hun voortbestaan belangrijk is, zij zelf de beweging .net zijn. Wat een goocheltruuk, wat een leugen.
Niets is daar, bij hen in de beweging.net/ ACW van u.
Was dat wel zo geweest dan zou het via bedrog ingezamelde geld wel door hen zijn terugbetaald, met excuses bovendien.
Ik at altijd samen met mijn werknemers in de refter, en daar werd over vanalles gesproken. Op een goede dag werd er in de kranten en de radio bericht dat iemand in belgië 200 miljoen Bfr had gewonnen met de Lotto.
Er werd druk over gepraat, en dus gooide ik hen de vraag voor de voeten: “Wat zouden zij allemaal doen met zoveel geld?”
De een zou stoppen met werken en reizen , de ander een chique huis bouwen, een enkeling zou blijven werken maar dan halftime enz…. Toen iedereen aan de beurt was geweest stelde ik een tweede vraag: “Zouden jullie het geld hier beleggen of bvb in Luxemburg waar je een hogere intrest krijgt en minder belastingen moet betalen?”
En ook dan bekenden velen hun bedoeling om het in het buitenland te beleggen. Sommigen in Luxemburg, anderen op Jersey of Monaco, zo bleek.
“Hoezo? Is er dan niemand die met zoveel geld een onderneming zou starten en werkgelegenheid creëren?
Ik had gehoopt na jaren de kar te trekken, dat ik daar op een goede dag mee zou kunnen stoppen en nog eventjes meerijden op een andere kar. Niet dus.
En toch verwachten jullie, eisen velen bij elke onderhandeling tussen vakbonden en werkgevers, dat anderen jullie werk en een inkomen bezorgen, anderen de risico’s nemen die jullie mijden. Dat jullie voor de fiscus en de 1% hogere interest
het al naar een ander land zouden verhuizen, verbaast mij nog meer. Bijna niemand van jullie wilt dus de belastingverslindende overheid en het sociale systeem van dit land sponsoren? “
Naast een meerderheid die niets wilden ondernemen gaven een aantal toe dat ze niet in staat zouden zijn een bedrijf te leiden, ze helemaal niet wisten hoe er aan te beginnen, noch wat ze precies zouden kunnen doen.
“Ik vermoed na dit te hebben gehoord, dat jullie mij wel een gek moeten vinden om dit bedrijf draaiende te houden en om mensen merk te geven?
Ik hoop dat jullie, op grond hiervan, het mij niet kwalijk zullen nemen wanneer ik op een dag daarmee stop en de ondernemingen voor een lucratief bedrag verkoop.”
Een kleine 15 jaar later deed ik dat ook, en verloren er nadien een flink aantal werknemers hun baan.
En weet je, ik had daar hoegenaamd geen enkele wroeging meer over.Nu nog niet, al mis ik het werk, het ondernemen wel.
Kleine Atlas haalde zijn schouders op, nog een hele poos voor ik weet had van het boek van Ayn Rand, en vriend Lucky negen mij er op wees.
Heb je dan geen kinderen die de zaak verder wilden zetten? Zul je je misschien afvragen.
Ik heb kinderen ja, maar alle drie zagen ze de bedrijven als een vergiftigde erfenis, een anker aan hun been.
Ze hadden immers gezien wat er nodig was om ze te lijden (sic). Belastingadministratie, personeelsproblemen, toenemende wetgeving & rechtsonzekerheid, oplichterij en corruptie, risco’s bij nieuwe investeringen en onderzoek en ontwikkeling, financiering, weinig tijd voor het gezin, enz…. Die opoffering wilden ze niet meer maken, en ze verkozen een deel van de winst/het geld boven de miserie.
Geen van de ex medewerkers leidde daarna ooit een onderneming, of stelde iemand te werk, behalve dan hier en daar een kuisvrouw of een klusjesman in ’t zwart.
Ja, van zwart geld hebben ze altijd al gehouden. Dat wilden ze liefst zo veel mogelijk verdienen, ze beschouwden dat zelfs als een benijdenswaardig extra legaal voordeel. Ooit gaf Iemand van het personeel daarvoor zelf zijn ontslag met de mededeling dat hij in een naburig bedrijf, actief in de verwerking van natuursteen, veel meer in het zwart kon verdienen. Daar had ik dan geïnvesteerd in opleiding, geduld, …..
Er zijn voordelen en nadelen aan samen lunchen met het personeel. Ik heb er veel mee geleerd en heb er veel door afgeleerd.
Nu doe ik waar zij van dromen: ik doe niets meer, behalve dat wat ik leuk vind.
Al was dit nooit eerder ooit mijn keuze. Voortschrijdend inzicht zullen we maar zeggen.
Als ik ooit nog zou investeren, dan beslist nooit meer hier, zelfs al komt die meerwaardebelasting er nooit.
Waar iedereen dan in de toekomst moet gaan werken als de ondernemers de handdoek in de ring gooien?
In het middenveld, in de non-profitsector misschien en waarschijnlijk?!
Ik plaats hier onder een kortfilmpje  met de titel Nada s.a. Deze maand uitgezonden door de VRT. De oorzaken en conclusies hieruit getrokken moeten evenwel compleet fout zijn, want anders hadden ze het nooit geplaatst. Mensen die vertrouwd zijn met het objectivisme van Ayn Rand en haar boek “Atlas Shrugged” zullen dit beamen. ( Zie ISBN 9780452011878 -https://www.bol.com/nl/p/atlas-shrugged/1001004000668088/?country=BE#product_specifications ) – Geen makkelijke maar noodzakelijke lectuur die duidelijk op de leeslijst van de school moet staan, moet liggen in elke bibliotheek, en die absoluut door politici moet zijn gelezen.

06 september 2016

Het eigen volk wordt de vijand. Verzet u tegen deze bedreiging!

Als dat geen gevaarlijke ontwikkeling is. Je reinste intimidatie!
Alle partijen die het met hen niet eens zijn, zijn staatsgevaarlijk en worden voortaan (verder) met belastinggeld bestreden.
Alternative für Deutschland (AfD), Marine Le Pen, Donald Trump, UKIP... In veel landen zijn populistische politici en partijen in opmars. Daar moet iets aan gedaan worden, vinden de staatshoofden en de regeringsleiders van de G20. Ze willen een tegengewicht bieden aan de opmars van populistische politici die de globalisering willen terugdraaien. Ja, ik voel me bedreigd, en met mij vele kiezers in Europa.

G20 bindt strijd aan met populisme

 door  | Bron: Belga
Foto: EPA http://www.standaard.be/cnt/dmf20160905_02454769
De leiders van de G20-landen zullen de voordelen van internationale handel meer in de verf zetten. Zo willen ze een tegengewicht bieden aan de opmars van populistische politici die de globalisering willen terugdraaien.
Alternative für Deutschland (AfD), Marine Le Pen, Donald Trump, UKIP... In veel landen zijn populistische politici en partijen in opmars. Daar moet iets aan gedaan worden, vinden de staatshoofden en de regeringsleiders van de G20.
‘We zijn overeengekomen dat we het systeem van multilaterale handel steunen en dat we ons verzetten tegen protectionisme’, verklaarde de Chinese president Xi Jinping na afloop van de tweedaagse G20-top in zijn land. Volgens IMF-directeur Christine Lagarde ‘was de vergadering vastbesloten om de voordelen van handel meer in de verf te zetten om het populistische verzet tegen globalisering te counteren’. De leiders zijn het erover eens dat de globalisering teruggeschroefd dreigt te worden en de wereldeconomie zo nieuwe grote klappen kan incasseren.
In de wandelgangen
Concreet wil de G20 meer de nadruk leggen op de strijd tegen belastingontwijking. Ook moeten alle mogelijkheden worden gebruikt om de economische groei te stimuleren. Het pad van het strenge begrotingsbeleid lijkt steeds meer verlaten te worden. ‘Misschien staan de Duitsers niet te juichen, maar er is een groeiende bewustwording dat de ‘begrotingsruimte’ veel meer gebruikt moet worden’, citeerde de Financial Times OESO-secretaris-generaal Angel Gurria.
De meeste aandacht op de G20 ging echter niet uit naar de officiële agenda, maar naar wat in de wandelgangen besproken werd. Zo ondernamen de Verenigde Staten en Rusland een poging om een akkoord te bereiken over een staakt-het-vuren in Syrië, werd gesproken over de raketproeven van Noord-Korea en ratificeerden de VS en China het klimaatakkoord van Parijs. Ook de Brexit en het conflict in Oekraïne werden druk besproken.
De volgende G20-top vindt in juli 2017 plaats in Hamburg.

Geert Bourgeois: Wir schaffen das auch ! ( nicht)

En wat met onze autochtone bevolking? Is hen op de arbeidsmarkt brengen niet prioritair?
Gaat hij de meegereisde fundamentalistische moslima's ook tot werken kunnen bewegen, of krijgen die levenslang een uitkering? Gaan de mannen bevelen accepteren van vrouwelijke diensthoofden en bedrijfsleiders, en wordt hen geleerd dat ze een armlengte afstand moeten houden?
In welke taal moet ermee gecommuniceerd worden? Vlaams is hier nog steeds verplicht de voertaal?
Waar gaat hij die arbeidsplaatsen vinden? Bij de al te vette overheid?
Bij de Post, om antrax-brieven rond te dragen?
Hoeveel van hun diploma's, kwalificaties, CV's en identiteiten zijn vals?
Loopt niet goed af die immigratie, wat je ook probeert Geert.
Jullie hadden beter gedaan zoals de Hongaren in plaats van mee te heulen met de tsjeven en Merkel.

En wat met onze autochtone bevolking? Is hen op de arbeidsmarkt brengen niet prioritair?
Gaat hij de meegereisde fundamentalistische moslima's ook tot werken kunnen bewegen, of krijgen die levenslang een uitkering? Gaan de mannen bevelen accepteren van vrouwelijke diensthoofden en bedrijfsleiders, en wordt hen geleerd dat ze een armlengte afstand moeten houden?
In welke taal moet ermee gecommuniceerd worden? Vlaams is hier nog steeds verplicht de voertaal?
Waar gaat hij die arbeidsplaatsen vinden? Bij de al te vette overheid?
Bij de Post, om antrax-brieven rond te dragen?
Hoeveel van hun diploma's, kwalificaties, CV's en identiteiten zijn vals?
Loopt niet goed af die immigratie, wat je ook probeert Geert.
Jullie hadden beter gedaan zoals de Hongaren in plaats van mee te heulen met de tsjeven en Merkel.
En last but not least: Wie gaat dat betalen, wie heeft zoveel geld? Wie heeft zoveel ringpingping , en wie heeft dat besteld?


‘Migranten op arbeidsmarkt brengen is prioriteit’

 door svg | Bron: belga

Het aanmoedigen of opleggen van gemeenschapsdienst voor asielzoekers mag het Vlaamse activeringsbeleid niet in de weg zitten. Dat zegt minister-president Geert Bourgeois aan de vooravond van de eerste Vlaamse ministerraad na de zomer.
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters liet eerder al weten vragen te hebben bij de mogelijke verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen of asielzoekers. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) moet volgens hem alle ruimte hebben om de betrokkenen naar een echte job toe te leiden. Gemeenschapsdienst kan dat traject in de weg zitten.
Muyters wordt in zijn standpunt gesteund door de Vlaamse regeringsleider: ‘Mensen op de arbeidsmarkt brengen is de prioriteit’, stelt Bourgeois duidelijk.
Vlaanderen ‘beleidsmatig’ klaar voor vluchtelingen
Volgens de minister-president zullen er vrijdag al beslissingen worden genomen om de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden. ‘Ik heb de ministers al enkele weken geleden de opdracht gegeven te anticiperen. Het is niet zo dat ze de afgelopen vakantie stil hebben gezeten. Wat wel klopt is dat het grote werk nog maar pas op ons afkomt. De bevoegdheid van Vlaanderen start pas als mensen erkend zijn. Dan is het aan ons om hen onderwijs, integratiecursussen en werk te geven.’
De toestand is ongewoon, maar Vlaanderen is ‘beleidsmatig klaar’ om de instroom van vluchtelingen te kanaliseren, maakt Bourgeois zich sterk. Op de sociale huurmarkt is weinig plaats, maar erkende asielzoekers die in ons land blijven, komen meestal op de private huurmarkt terecht, geeft hij aan. Voor uitspraken over de budgetten is het nog te vroeg.

24 augustus 2016

Terwijl onze kinderen op Pokemons jagen


Terwijl onze kinderen op Pokemons jagen: ondertussen in de preschool in Marocco .....
Gevechtstraining voor getraumatiseerde oorlogsvluchtelingen.

23 augustus 2016
Kijk naar het korte filmpje en lees, en denk eens na door wie wij en de Duitsers, Zweden enzovoort worden geregeerd en geleid, wie de oorlog voorbereid, wie de terreur heeft geïmporteerd, en er mordicus mee doorgaat?

Getraumatiseerde oorlogsvluchtelingen krijgen een paintball-therapie. De terroristen van morgen trainen zich verder op kosten van de Duitse belastingbetalers. Welke hersenloze collaborateurs bedenken zulke uitstapjes?Doen onze jonge mannen en kinderen ook al aan oorlogstraining? Gratis?

Zij, de islamitische invasieven, hebben een doel, en dat zijn wij.
Zij hebben een toekomst, en die zal zonder ons zijn.
Zo staat het in het boek van hun denkbeeldige vriend, zo wordt het elke vrijdag gepredikt.
Geen enkele moslim zal ooit één enkele zin, laat staan een vers, uit de koran afzweren.
En de demografische ontwikkelingen via geboorten en massa-immigratie zullen, spoediger dan door de onverschilligen en goedmenschen voor mogelijk werd gehouden, leiden tot het einde van ONZE beschaving, welvaart, welzijn en cultuur. Multicul dus, maar zonder ons.

Maar als u denkt dat dit een uitzondering is, kan ik zeggen dat het nog erger is.
In Zweden kunnen vluchtelingen sluipschutter-training krijgen op kosten van de belastingbetaler als onderdeel van hun integratieprogramma. En daar maken de moslim immigranten dan ook gretig gebruik van.
We mogen ons gerust voorstellen dat ook wij  dit soort hobby's van de toekomstige terroristen, onze vijanden betalen.
En wij, kunnen wij al met wapens omgaan? Trainen wij al in een vechtsportclub?

Sweden: State-funded Muslim “Sniper” Training

The Swedish state is funding a “sniper” training course for recently-arrived Third World “refugees” as part of their “integration program”—despite the ever-growing refugee-terrorist attacks across Europe.
allehanda-shooting-03
The almost unbelievable plunge into insanity—started two years ago already—was reported—in a positive pro-refugee light—by the Allehanda newspaper in Sweden, under the title “Fired up for Sniping,” (Laddade för prickskytte, literally “Charged up for Sniping”) and shows a large number of Third Worlders being taught how to target shoot with “sniper” target rifles on a formal shooting ground in Sollefteå, central Sweden.
allehanda
The Allehanda informs its readers that the “sniping course” began on a “small scale in the Fall,” but then for reasons which are obvious, but which the Swedish newspaper ignores, “interest exploded” among the nonwhite invaders to take the course.
When the Allehanda visited the shooting range, “more than 50 immigrant youths were on the course,” honing their shooting skills.
Even more incredibly, the sniping course is being paid for by Sweden’s state-funded Migration Agency as an “integration” program into Swedish society.
“Young people from all over the world—Syria, Afghanistan, Africa, [and] South America” are taking sniping lessons, theAllehanda said, and some of them are “interested and very talented,” the paper quoted course supervisor Birgit Höglin as saying.
The program is offered as part of the language course at the local upper secondary school, Höglin said, saying that the benefits of the program are “much more” than just teaching the invaders how to use sniping rifles.
“Here they talk Swedish in other social contexts, meet new people, and hang out. It is especially good for their vocabulary,” Höglin said.
It seems of no concern to these liberals that every single terrorist attack on Europe in 2015 was carried out by “refugees.”
State-funded sniper training for “young immigrants” seems so out of place that such an undertaking is firmly in the realm of the insane, and would, if not actually happening, be the subject of some bizarre joke. Unfortunately, it is not.
allehanda-shooting-04allehanda-shooting-02

http://newobserveronline.com/sweden-state-funded-muslim-sniper-training/


11 augustus 2016

De sluipende genocide

Als de vrijheid van mening niet absoluut is, 
dan is er helemaal geen vrijheid van mening.

Voor het in slaap wiegen tot een coma leidt: wordt wakker! 


27 juli 2016

Redenen om nog meer te censureren.
Niet alleen zullen de woorden moslim en islam worden vermeden, de namen, origine en de foto’s van de daders zullen binnenkort ook niet meer in de media verschijnen, en filmpjes van de aanslagen evenmin. Binnenkort lezen we in de krant enkel nog: er stierven 5 Fransen in Parijs. De omstandigheden en de identiteit van de doden wordt niet vrij gegeven. We willen niemand van streek maken. Er is geen reden tot paniek. Alles is onder controle zegt de regering. Volgende week wordt er een minuut stilte gehouden door de regering en de redactie van de krant.

Het ongecensureerde nieuws vindt het volk voorlopig enkel nog op het internet, websites als deze. Op Facebook en de sociale netwerken moet ook al niet meer gerekend worden. Regelmatig en keer op keer worden onze medestanders geblokkeerd, hun berichten foto’s en films verwijderd, en sommigen kregen al levenslang een
Weet dat er slechts vrijheid van mening kan bestaan als er ook recht op volledige ongefilterde informatie is. Wij hebben het recht om zelf te bepalen wie en wat wij geloven. En dat is in dit geval niet in een godsdienstige of spirituele betekenis.
                                              Geen hersenen, geen hoofdpijn
Franse media publiceren niet langer foto’s van aanslagplegers

De Franse Le Monde en BFMTV besloten naar aanleiding van de golf aanslagen in Frankrijk om geen foto’s van daders meer te publiceren. Om de ‘verheerlijking’ van terroristen te vermijden. Ook propagandamateriaal van IS wordt niet langer gepubliceerd.

‘De strijd tegen de terreur is bij ons niet enkel de zaak van de strijdkrachten, de ordehandhavers, het onderwijs of de politiek’, schrijft Jérôme Fenoglio, directeur van de Franse krant Le Monde vandaag. Hij legt de nadruk op de rol van het steeds evoluerende medialandschap in de nasleep van aanslagen.
Naast BFM-TV heeft nu ook de katholieke krant La Croix een gelijkaardige beslissing genomen. Franse radiozender Europe 1 meldt dat de namen van terroristen niet meer op antenne genoemd worden.
Sociale media
De digitalisering van het medialandschap zorgt volgens Franse media ervoor dat informatie en beeldmateriaal meer dan ooit binnen handbereik zijn. De vrees dat de media-aandacht anderen aanzet om eveneens in naam van de jihad een aanslag te plegen, neemt daarbij toe.
De eigenaar van BFM-TV, Alain Weill, zegt dat de foto van een van de daders van de aanslag op de Franse kerk, Adel Kermiche, ook niet gepubliceerd werd voor diezelfde redenen. Het klopt volgens hem niet om een foto te verspreiden van een ‘knappe jongeman die lacht op een foto, als hij net iemand onthoofd heeft’. Ook propagandamateriaal van IS, zoals teksten en video’s, worden niet langer gepubliceerd.
‘Het zal steeds moeilijker worden om de gevolgen van de haatstrategie tegen te gaan’, aldus Fenoglio van Le Monde. ‘Onze keuze is voor onze kijkers.’

Ik zie in gedachten Björn Soenens en zijn redactie al instemmend knikken.

25 juli 2016

Het was geen terrorisme, dader handelde alleen, islam heeft er niets mee te maken?????

Je komt uit Syrië, en je loopt al maanden met een stijve,…en met een machete. Want die heb je als voor geweld gevluchte Syriër en moslim altijd bij, mocht het tot een ruzie komen.

Dode en twee gewonden bij aanval met machete in Duitsland


Wim De Vilder was mogelijk nog formeler dan de Duitse politie die het woord islam of moslim niet meer mag uitspreken, en dat ‘Befehl ist Befehl’, dan ook nooit doen.
Het zou om een passionele moord gaan. Misschien was de vermoorde zwangere vrouw gewoon een hoer die, met respect voor zijn religieuze en culturele achtergrond en zijn eer, de doodstraf moest krijgen Gewis zal dat als verzachtende omstandigheid worden aangenomen door de rechters.
Dat er ook nog twee anderen haast hun leven verloren zal wel worden afgedaan als onvermijdelijke collaterale schade.
Tot mijn grote verbazing kon Wim de Vilder al namens de Duitse politie snel en stellig meedelen dat het om een man ging die alleen handelde……om dan aansluitend in het volgende onderwerp,met hetzelfde onschuldige uitgestreken gezicht mee te delen dat die eerdere eenzame schutter zijn slachtpartij in het winkelcentrum in München niet alleen had beraamd, en die al een jaar had voorbereid.
Nog steeds kwamen islam en moslimterrorisme over niemands lippen.
Jammer vonden ze dat geen enkele van al de moorden van de voorbije 10 dagen aan een extreem rechtse dader kon worden toegeschreven. Ze hadden daarop gegokt. Een daderprofiel als Anders Breivik was al vooropgesteld als schutter in München.
Zum kotsen.
zo 24/07/2016 – 17:58 Update: zo 24/07/2016 – 21:02 Joris Truyts, Rik Arnoudt In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, heeft een man met een machete een vrouw gedood en twee andere personen verwond. Het gaat om een asielzoeker uit Syrië. Hij is opgepakt door de politie. Volgens de politie gaat het om een passionele moord.
Het incident gebeurde volgens het Duitse blad Bild buiten aan een kebabzaak, in de buurt van het station, en leidde ertoe dat getuigen in paniek wegvluchtten. Of de dader willekeurig mensen aanviel, is nog niet duidelijk.
De politie was snel ter plaatse, maar voor de vrouw kon geen hulp meer baten. De man verwondde ook nog een andere vrouw en een man. Het is niet geweten of zij er erg aan toe zijn.
Volgens een ooggetuige in Bild zou de dader met zijn machete achter een politiecombi aangelopen zijn. Vervolgens zou hij aangereden zijn door een autobestuurder die hem wilde tegenhouden.
De politie heeft bevestigd dat de dader een 21-jarige asielzoeker is uit Syrië die bekend was bij de politie voor eerdere gewelddadige incidenten. Ze gaan ervan uit dat hij alleen heeft gehandeld en dat er geen verband is met terrorisme. Het zou wel gaan om een passionele moord.
In Duitsland zijn de zenuwen hooggespannen, na de schietpartij in München van vrijdag en de aanval op treinreizigers door een Afghaanse tiener een week geleden.

12 juli 2016

Schoon schip
Niet dat ik een fan ben van Geert Bourgeois, daarvoor vind ik hem te opportunistisch aanpappend met de bezetters,  te veel theeslurpend met de aanhangers van de godsdienst van de vrede. Nee ik moet de facilitator van moskeeën niet, van wie ik en anderen nooit hoogte kregen.
Maar wie ik nog veel minder moet, veel véél lager schat, dat is het broertje van de ‘kleffe dweil’ : de ‘ranzige schotelvod’.
Het getuigt van sterkte de nieuwe koers te bepalen, los te komen van de draaikolk waarin de tsjeven ons al decennia houden. Het Vlaamse schip moet weg van die grote gapende kuil die al zo lang teert op de energie van de bemanning. De ‘kleffe dweil’ en zijn broertje ‘de ranzige schotelvod’, die laten we achter, vastgebonden aan een lekke boei, daar waar ze zich goed voelen: in hun draaikolk, neerwaarts, op weg naar hun hel. Samen met hun adellijke Frans kwekkende vriendjes en de rode vakbonden die het zullen vertikken hen te dienen, omdat ze altijd in staking zijn.
Of Walen en Brusselaars echte Belgen zijn zouden we pas weten als we hen eens zouden verplichten om de volgende honderd jaar meer dan 12 miljard per jaar naar Vlaanderen te transfereren. Ik ken het antwoord.
Maar het zou nog erger zijn:
Volgens VIVES (KU Leuven) bedragen de transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel al zeker 16 miljard per jaar (explosieve groei sinds crisisjaar 2008). Die miljarden euro’s worden hoofdzakelijk opgehoest door 2.747.445 actieve werknemers in Vlaanderen (arbeiders, bedienden, ambtenaren)
Vaarwel België,!  LEVE VLAANDEREN ! 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2711134

10 juli 2016

We kunnen er nu misschien mee lachen, maar…..Binnen afzienbare tijd zullen de TV- debatten er bij ons ook zo aan toe gaan.
De animatoren met een kort lontje, die meer van de dood en hun imaginair goddelijk vriendje houden dan van hun vrouw, hun kinderen en het leven, zijn al geïmporteerd.
Eindelijk dan terug spannende TV, en niemand kijkt dan nog naar de Rode Duivels.
video


06 juli 2016

Gerecht? Is dat niet iets om op te eten ?


Sigfried Heylen, wiens 13 jarige dochter verkracht werd door een Afghaan, had die Afghaan misschien beter dood geklopt. Dan had die nooit nog slachtoffers kunnen maken en dan had hij anderen dus beschermd. Bovendien was hij dan voor een assisenhof met een jury moeten komen waar de jury zou bepalen of ze hem schuldig vonden, in plaats van een zo opgeleide politiek correcte rechter die anders denkt dan de burgers willen. De kans dat een volksjury hem zou vrijspreken , of een veel kleinere schuld zou toekennen dan de rechter waarvoor hij nu zal moeten verschijnen is zeer groot.
Ook om meer greep te hebben op de misnoegde burger die ongewenst andere uitspraken doet dan de poco ivoren-toren-elite, hebben de politici, in meerderheid zelf juristen, met de tsjeven en Koen Geens op kop, de rechtbanken en rechtspraak gereorganiseerd waarbij nog uitzonderlijk een volksjury aan te pas komt. En zo verloor de burger weer meer de controle . Domme burgers!? Te dom om te oordelen? Het valt voor Siegfried te hopen dat hij zijn hele leven niet zal moeten werken om de Afghaan te vergoeden die zijn dochter aanrandde. Maar we weten hier hoe de dubbeltjes vallen.
En nog een vraag?
Vinden jullie niet dat bij leven die Afghaan, zonder een Euro, meteen terug moet naar Afghanistan, verblijfsvergunning of belgische nationaliteit of niet. Zelfs samen met zijn eventuele familie? Mijn antwoord is alvast Ja! (addendum onderaan)

Afghaan randt 13-jarig Vlaams meisje aan, VB-vader mept hem hospitaal in


afghaan nachtwinkel
De Afghaan, beschuldigd van aanranding, in zijn nachtwinkel.
Siegfried Heylen, gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang in Essen, maakte onlangs datgene mee waarvoor elke Vlaamse vader dezer dagen zijn hart vasthoudt: zijn dochtertje van amper 13 jaar werd door een Afghaan sexueel aangerand.  ‘De feiten dateren van 31 mei 2016, toen mijn dochter enkele snoepjes wilde kopen’, zo doet Siegfried zijn verhaal.  ‘Hier vlakbij, op 50 meter van mijn huis, wordt een nachtwinkel uitgebaat door een Afghaan.  Die man heeft mijn dochter betast aan haar borstjes en aan haar vagina.  Enkele dagen later, op 2 juni, heeft ze dat verteld aan haar vertrouwenspersoon in de school.  Mijn dochter is minderbegaafd en gaat naar een bijzondere school, dat maakte haar uiteindelijk een gemakkelijk doelwit.’ 
siegfried heylen
Siegfried Heylen, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang
In een rechtsstaat stapt men dan eerst naar politie en gerecht, en dat is wat Siegfried dus ook deed.  ‘Er is onmiddellijk een klacht ingediend tegen de bewuste man, waarna een week later een videoverhoor is afgenomen van mijn dochter.  Maar blijkbaar zonder gevolg, want die schoft loopt nog steeds rond!’
In zo’n situatie durven zaken al eens uit de hand lopen.  ‘Op vrijdag 24 juni had mijn zoon tabak nodig.  Vermits alles gesloten was en dat de enige winkel was die nog open was stapte ik daar binnen.  Daar stond de aanrander van mijn dochter vrolijk achter de toonbank.  Na de tabak te hebben aangekocht heb ik hem ter verantwoording geroepen.  De vent ontkende alles, noemde mij ‘vriend’ en stond mij languit uit te lachen.  Die provocatie was voor mij de druppel:  ik heb hem vastgenomen en enkele rake klappen verkocht.  Blijkbaar nogal stevig, want ze hebben hem afgevoerd met de ambulance en mijn hand is gebroken.’
Daar kunnen natuurlijk juridische gevolgen van komen, maar dat trekt Siegfried zich niet aan.  ‘Het ergste is dat de winkel maar 50 meter van mijn deur is en die Afghaan hier alle dagen voorbij mijn dochter mag blijven lopen, mijn dochter durft niet meer alleen buiten.  Men moet met zijn poten blijven van kinderen.  Mijn dochter is amper 13 jaar, als het gerecht  zijn werk zou doen dan zou dit niet gebeurd zijn.  Ik ben gewoon een vader die zijn dochter beschermt omdat de overheid er niet in slaagt. 
Hier is het nog maar eens duidelijk welk gevaar er schuilgaat in de islam en in die asielinvasie.  Het wordt hoog tijd dat we als Vlaams volk openlijk in het verzet komen en onze grenzen sluiten!’

addendum, naar aanleiding van een reactie

Dat hij volgens het juridische establishment door de politiek geselecteerde beroepsrechters bij de verkeerde partij ‘het Vlaams Belang’ is aangesloten, ben ik er nog vergeten bij te schrijven. Dank voor de interessante aanvulling Walter. Het zal inderdaad zijn straf eerder verzwaren. Dat het er zo aan toe gaat weten we uit voorgaande gevallen, waarbij meteen gezocht werd naar verzwarende racistische motieven, die men dan ook snel vond.
Maar stellen we ons bovendien ook eens voor dat het bvb de 13 jarige kleindochter van de EU-dweil Herman Van Rompuy was geweest? Dan was het gerecht wellicht meteen echt in actie gekomen en zat die pedofiel meteen in de knast, en kon de moslim zeker zijn van een straf die van een andere poes is.
Klassejustitie, we weten absoluut zeker dat het bestaat.
En alle middelen zijn goed om iedereen die wat met het Vlaams Belang te maken heeft harder te raken, weze het door justitie of door door het journaille. Dit vonden de kranten niet belangrijk genoeg om er een paar bladzijden aan te wijden, laat staan begrip voor de vader op te brengen, er medelijden mee te hebben.
Ik herinner me dat het anders was na de moorden door Hans van Themsche in Antwerpen. Toen hadden ze meteen racistische motieven gevonden bij de dader, en hebben ze er meteen ook paginagroot zijn tante in het verre West Vlaanderen bij gesleurd die…. lid bleek te zijn van het Vlaams Belang. Zullen wij eens een rechter zoeken om al het tuig te veroordelen, maar ook de politici die ons met die multicul opzadelden? Maar zo’n rechter bestaat wellicht niet, en pas nadat wij die ooit zo creëren naar het voorbeeld van de politici die ons voor gingen.

05 juli 2016

Rechts is dom, en links is slim? Het blijkt andersom.Hier in Europa beweren het dagblad en het TV journaille, kracht bijgezet door uitspraken van geselecteerde ‘deskundigen’, dat de slimme mensen stemmen op Clinton, en de domme op Trump (iets gelijkaardigs zag ik onlangs een universiteitsprofessor op TV ook beweren over de slimme tegenstanders van Brexit en de domme voorstanders van Brexit)
En kijk nu even naar dit filmpje, gemaakt door een onafhankelijke journalist/media analyst.

Onafhankelijk, want hij geeft helemaal niet aan wat zijn persoonlijke mening of voorkeur is, noch suggereert hij de ‘juiste’ antwoorden die de geïnterviewden moeten geven. (Hij mag dan wel een persoonlijke mening/voorkeur hebben, hij laat die niet merken tijdens zijn interview.
Hij stelt gewoon de vraag: “Of een een van de belangrijkste programmapunten van Hillary Clinton om de sharia-wetgeving in te voeren in de USA , een goede zaak zou zijn, en of ze hierin Hillary volgen en steunen?……”
Verbaas jullie over de antwoorden van al die ‘slimme’ democraten, en denk dan nog eens na over, en vergelijk met wat u hier hoort en leest.
De pers en het onderwijs beïnvloeden mensen meer in hun stemgedrag dan het gezond verstand hen zou moeten influisteren.
En nu is het onze beurt !

Ik las het op Facebook, de 3-1 nederlaag van de Rode Duivels tegen Wales, want ik kijk helemaal geen voetbal, zo ook vanavond niet. Hoogstens zie ik eens (en dan nog eerder toevallig) de hoogtepunten uit een match. Ik vernam dus dat het game over is.
Met andere Vlamingen zit ik nu te grinniken om die miljoenen spiegelkousen, hoorntjes, tricolore vodden en andere dito gadgets, die nu de vuilbak in gaan. Al die in Afrika of elders gekochte spelers, die vaak vlug vlug genationaliseerd werden, vermochten niet het lot te veranderen.
Al die gehypte miljonairs naar huis, met hun lul tussen hun benen. Hahaha
😀 😀 .
Laat al die lui eens ergens lege zakken recht gaan zetten, dan doen ze nog iets dat nuttiger is dan voetbal. (tegen een klein preke uiteraard, want meer dan tegen een bal trappen en de coole gast uithangen, kunnen ze niet) Eens zien of hun WAG dan nog zou blijven.

13 juni 2016

Hoe erger kan men bedrogen worden dan door iemand waarvan men dacht dat het zijn vriend was?


Ik las in de krant de uitspraak van Peter De Roover waar hij als een hoer de Vlaamse feestdag verkocht in ruil voor stemmen.
Hoe laag is hij van de Vlaams nationale ladder gevallen?
Zo laag dat hij er van mij nooit meer op mag. Ooit was ik zelfs bevriend met hem, of hij met mij , op Facebook, las ik zijn vaak goed geschreven artikels over wat allemaal moest veranderen, wat er moest gebeuren, en waardeerde ik hem als een goed redenaar.
Tot hij in de politiek stapte, alles vergat wat hij had gezegd en geschreven, al zijn politiek niet correcte vrienden dumpte of moest dumpen en in het bad van de macht terecht kwam en dronk er een glas, en piste een plas, om alles te houden zoals het was…….
Maar het werd nog erger dan het was.
De import politiek van vreemdelingen werd niet gestopt en NV-A bleef in alle opzichten een eunuch, slechts de bewaarder van de harem, en de slaafse volger van de regels de sultans van de EUSSR. Als het konden zetten ze zelf een kopvod op en stuurden hun advocaat om ook dat te verdedigen bij het Europese Hof.
Nooit voordien werd er zoveel geld uitgedeeld en werden zo veel faciliteiten verleend, thee geslurpt, en gepraat met moslims over hun voor ons bedreigende geloof, als vandaag.
Nee Peter De Roover 11 juli is niet zomaar een dag,  geen dag voor iedereen maar de feestdag van het Vlaamse volk, de herdenking dat we ons met succes hebben verzet tegen de bezetters en onze cultuur en welvaart verdedigden.
Vlaming ben je niet door een gratis papier uitgereikt alsof het een aankoopbon van een supermarkt betrof. Vlaming ben je door afstamming en moet je bovendien verdienen, generaties lang. Moet je bewijzen door je loyauteit met Vlamingen en aan Vlaanderen, elke keer opnieuw.  
Nee Peter, het is niet aan jou om 11 juli weg te schenken als iedereens feestdag. Je kan en mag die niet wegschenken aan vreemden die onze geschiedenis en onze waarden niet delen, noch deelden in onze strijd, niet bijdroegen aan onze samenleving en welvaart zonder ervoor, vaak meteen al, iets terug te verwachten. Wij worden ook geen Arabieren als we de …. noch Chinezen als …..
Iets weggeven dat niet van jou is Peter, dat is diefstal en heling samen. 
11 juli is van ons, en dat moet zo blijven, punt ! 
Het opvrijen van de moslims en de allochtonen is dus ook begonnen door de NVA. 
Peter De Roover, de kennelijke huichelaar van dienst, en de NVA zien de bui van naderende verkiezingen hangen en ook bij hen willen ze de misnoegde Vlaming dan vervangen.
Ik vraag jullie: hoe lang is het geleden dat de NVA nog eens een Vlaamse gedachte of verzuchting vernoemde of op tafel legde, wanneer werd er nog eens een stap gezet naar verdere autonomie en onafhankelijkheid.
We merkten al vaak dat de NVA in de EUSSR lekker mee heult en stemt met de linkse zelfbedieningsbende die onze vrijheid en geld viseren, en flagrant en massaal onze welvaart, welzijn, toekomst, identiteit en levensruimte verkopen voor minder dan 30 zilverlingen. De herverdeling met mensen die hier geen bijdragen leverden noch zullen leveren, en de solidariteit met iedereen in de wereld die hun eigen landen in een ruine en hun leven in een nachtmerrie herschiepen, is allesbehalve vrijwillig is, en dus diefstal.
Voor kleingeld gaan mensen betogen en in staking, zonder zich te realiseren hoe de ongecontroleerde smeerpijp naar al die landen werkt. Hoe een nieuwe ongeziene corruptie en zelfbediening werken en hoe deze zaken een vele malen grotere impact hebben op hun inkomen, hun werk en hun toekomst.
Hoe erger kan men bedrogen worden dan door iemand waarvan men dacht dat het zijn vriend was?
Dat N-VA ook maar de V uit haar naam verwijdert net zoals VLD en CD&V horen te doen.
Nee, er is maar één weg die rest. Die is snel, duidelijk en integer en in het Vlaams belang.
Griffon watermerk-1

N-VA: “11 juli mag geen blank feest zijn”

11/07/2015 om 06:00 – http://m.gva.be/cnt/dmf20150710_01771931/n-va-11-juli-mag-geen-blank-feest-zijn
Foto: Photo News
“De Vlaamse Feestdag moet een hoogdag zijn voor iedereen die ons Vlaamse model wil delen, ongeacht afkomst of kleur.” Die boodschap lanceert Peter De Roover, voormalig boegbeeld van de Vlaamse Volksbeweging en nu Kamerlid voor de N-VA, naar aanleiding van 11 juli.
In de loop van de vorige eeuw heeft Vlaanderen gelukkig al ontdekt dat ook arbeiders en vrouwen mede-eigenaars zijn van onze democratie”, zegt Peter De Roover in een interview in Gazet van Antwerpen. “Nu moeten we ongegeneerd durven te stellen dat hetzelfde geldt voor mensen met een andere etnische achtergrond. Ook de Vlaamse beweging moet dat doen, als ze consequent wil zijn met haar principes.”
Niet alleen de N-VA lanceert op deze 11 juli nieuwe ideeën rond de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Ook de beweging Gentse Lente wil een moderne betekenis geven aan de feestdag. Zij organiseert vandaag de eerste editie van de Flamigrantendag, waarbij landgenoten van vreemde origine worden opgeroepen om mee te feesten met Vlaanderen. In Gent zullen onder meer Tunesische muzikanten songs van Will Tura brengen, met het lied ‘Omdat ik Vlaming ben’ als apotheose.
Door PH

07 juni 2016

De onafwendbare executie, tenzij ik mijn mond hou.


Geplaatst op 07/06/2016 door 


Weer geblokkeerd door Facebook, nu zelfs voor 30 dagen. De reden commentaar bij een foto van afgeslachte gorilla’s. Dit dateert al van enkele jaren geleden moet je weten. 
Dus iemand is mij volledig aan ’t natrekken. Stalking is dus niet verboden als het door de juiste mensen wordt toegepast.
“Je bent tijdelijk geblokkeerd van het plaatsen van inhoud
Deze tijdelijke blokkering duurt 30 dagen en je kunt tijdens deze blokkering geen berichten op Facebook plaatsen.
Je hebt herhaaldelijk berichten geplaatst die niet zijn toegestaan op Facebook. Lees de richtlijnen voor de Facebook-community om erachter te komen welke berichten niet zijn toegestaan op Facebook.”
Men is mijn account tot in de verre geschiedenis grondig aan ’t uitpluizen om te zoeken waar er mogelijk iets zou staan dat tegen de FB richtlijnen en de gedachtenpolitie van de EUSSR en Unia ingaat. Een volgende keer zal een permanente ban zijn. een virtuele executie, sinds kort opgelegd door de EUSSR en wellicht gesponsord .
Ik vrees dat ik vier opties heb:
-Mijn  account instellen naar ‘ alleen voor vrienden en een striktere vriendenpolitiek voeren
-Me de mond laten snoeren en enkel nog politiek correcte dingen schrijven.
-Enkel nog op de websites Nageltjes.be en de blog a.griffon op Blogger, schrijven en de links ernaar publiceren en verdelen
-Me nog een keer de mond laten snoeren met een permanente ban ‘geexecuteerd’ worden
Voor zullen links naar artikels en commentaren geplaatst worden door nabije vrienden.
Ik zou graag de ganse historische databank met teksten en links willen veilig stellen door ze op een harde schijf te bewaren, ze eventueel elders te publiceren. ik zoek het uit, maar tips zijn welkom.
We hebben iets wat je hebt geplaatst verwijderd
We hebben het onderstaande bericht verwijderd omdat dit in strijd is met de richtlijnen voor de Facebook-community:
Om mijn vorige post te illustreren. Helaas dat het zo een wreed beeld moet zijn. Recht uit Ebolaland. In hun ogen maar bushmeat. In mijn ogen kanibalisme. En dan vraag je hoe ze daar ebola krijgen. En dan zouden we die negers nog moeten gaan helpen? Pftt. achterlijk volk; de beesten onder de dieren.


Geblokkeerd door FB. Nu voor 30 dagen, en dit voor een foto met (ik geef toe) nogal heftige commentaar en bedenkingen , maar geplaatst als addendum of voorbeeld bij een eerder die dag geschreven artikel over het stropen, de het uitmoorden en ook eten van mensapen, het mogelijke verband met en de verspreiding van ebola en HIV …, en het eten van apen en zeker mensapen als kannibalisme beschouwd moet worden. Ook nu wordt er hier in west Europa bushmeat binnengesmokkeld, veelal apen.
Ik vind dat het doden van gorilla’s gelijk staat met moord, zeker nu ze op uitsterven staan. In mijn ogen zijn alle diersoorten evenwaardig aan de mens (behalve de microben en muggen enzo) en de mens is geen wezen geschapen naar het evenbeeld van god, net zomin dat een vrouw uit de rib van een man werd gemaakt en het paradijs of de hemel bestaan. Het paradijs, dat is hier op aarde, voor de duur van ons leven. En zie wat het mensDOM er van gemaakt heeft, en verder van aan ’t maken is. Ja, ik kies voor het leven van 100 apen boven dat van 1 miljoen achterlijke mensen.
Door een kwaadwillige lezer is het kleine stukje met foto uit de context getrokken van een die dag geplaatst artikel naar aanleiding van gelijkaardig nieuws . De foto, komt uit een krantenartikel dat deze massamoord aankloeg. Ik ga eens proberen te zoeken wanneer het hoofdartikel werd geplaatst en in welke actuele context. Eigenlijk zou ik het de censor van FB moeten vragen. Zij hebben het tussen de duizenden berichten, gespreid over vele jaren, al wel gevonden op de status van Antoine Griffon