Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

04 december 2017

Afkicken van een leugen is moeilijker dan stoppen met roken.

Geplaatst op door
 
Als atheïst heb ik mij nooit gestoord aan Sinterklaas & Zwarte Piet. Evenmin aan Kerstmis/kerststal incluis, de Kerstman, de Paashaas of Allerzielen.
Ook al waren ze slechts verzinsels en gekaapt door de katholieke kerk.
Ze waren en zijn voor mij een mooi vergelijk met de grote godsdienstige sprookjes die even grote verzinsels zijn met het verschil dat, alhoewel ze allemaal op zeer jonge leeftijd worden aangeleerd, men bij de goddelijke sprookjes ook na de kindertijd blijft volhouden dat het echt is/was.
Velen kunnen en durven daarover op latere leeftijd er zelfs niet meer aan twijfelen zonder wroeging te hebben. Tot aan de dood slepen ze vaak dit psychische trauma mee.
Recent nog was mijn 9 jarige kleinzoon teleurgesteld toen hij vernam dat Sinterklaas en al de rest niet bestonden. Hij verzette zich zelfs ruim een week tegen deze gedachte, totdat hij afgelopen zaterdag (want ‘hij’ kwam bij ons altijd iets vroeger of later) daadwerkelijk vaststelde dat er niets meer in zijn schoen lag. Ook nu nog loopt hij teleurgesteld rond. Hij was graag blijven geloven, ook al werd hij opgevoed zonder godsdienst. En dat niet alleen vanwege de cadeautjes ook vanwege de sfeer, het samenhorigheidsgevoel….

Kun je denken wat het voor volwassenen moet zijn om afstand te doen van de god-gedachte en bijbehorende fantasie.
Afkicken van een leugen is moeilijker dan stoppen met roken. 

Waar ik mij wel aan stoor, aan erger zelfs, is aan de anti Zwarte Pieten-clubjes die wanneer ze niet over Zwarte Piet zeuren, wel een ander thema zoeken en vinden om ons voor racist uit te schelden. Maar dat wisten mijn ‘vrienden’ al, hoop ik.

10 november 2017

Opzij ! Opzij! Opzij!

Wij moeten ons aanpassen aan de door Merkel geïmporteerde culturen. Niet enkel aan couscous, besnijdenissen, polygamie of het straffen van vrouwen. Ook aan dit! Een bruiloft in het midden van Duitsland zoals wij die ook steeds vaker kennen: de voorste passagier trekt een wapen en vuurt meerdere keren uit de auto. Daarenboven is er ook het gevaarlijke rijgedrag, het overtreden van vele verkeersregels, de agressiviteit t.a.v de autochtonen. Alhoewel klacht werd ingediend, zal er uiteindelijk niets gebeuren. De wind gaat snel liggen, en de politie teruggefloten of te laf om ons te verdedigen. We zijn zelfs niet meer in staat om 200 personen bijeen te krijgen in verzet tegen de bouw van een megamoskee in Gent , die de Turkse dictator en achterlijke moslims steeds meer macht en invloed geven op ons leven.


 


Natuurlijk niet op onze TV

Geplaatst op 10/11/2017 door a. griffon Iedereen kent wel het roeptoeterende linkse journaille dat met opgeheven vingertje en met opengesperde ogen, zich bewust van de wereldschokkende vraag die ze voor het oog en de camera’s van de wereld gaan stellen. Een vraag waarop ze enkele dagen in hun kamertje of onderweg hebben gebroed en hard gerepeteerd. De vraag die hen plotsklaps wereldberoemd zou maken en alle deuren in de journalistiek. En dan …, dan breekt het, als in hoop en gedachte, grote moment aan dat ze de president van de Verenigde Staten, tijdens zijn buitenlandse missie, een vraag mag stellen tijdens de persconferentie. Zie en hoor hier wat volgde…. Hou de zak met chips maar klaar, en een zakdoek voor de tranen. Even dacht ze te kunnen zweven. Nu komt ze nooit meer van grond.


Dit seutje is geen match voor Trump. Als ze wilt worstelen met een man als hij, dan moet ze van modder eten houden.

16 oktober 2017

‘Samen naar de kloten’ Heel veel redenen om nooit meer in een stad te komen.


Geplaatst op Nageltjes  16/10/2017 door 

Er zijn nu zo veel mensen die Gent links laten liggen dat de parkeergarages haast leeg zijn, maar ook de winkels enz…..
Ik mijd Gent, en elke grote stad waar men mijn komst saboteert, waar men mij doet betalen om te mogen kopen. 
En als ik pech zou hebben nog een parkeerboete zou oplopen. 
Hoeveel goedkoper zou een winkel in Gent moeten zijn om de brandstof, de slijtage, het tijdverlies, het parkeergeld en de eventuele maar kansrijke verkeers- of parkeerboete te kunnen opvangen, t.o.v een winkel uit je buurt en zeker in vergelijking met het winkelen via internet?

Het ziet er voor de middenstand niet goed uit, want van de aangetrokken ‘nieuwe bevolking zal men het niet moeten hebben. 
Die kopen als ze daarvoor al het geld zouden hebben, bij voorkeur bij hun echte land- en religiegenoten, hun eigen meegebrachte waterpijpen, folkloristische kledij en religieuze gewaden, in halal beenhouwerijen en restaurants en hun eigen supermarkten.

Tel daarbij de grotere onveiligheid, de toenemende vrouwonvriendelijke en seksueel agressieve bevolking; de gauwdieven, bedelaars en krakers uit Romaland. De ‘jongeren die ongestraft en vaak zonder rijbewijs of verzekering je met gierende banden uit de schoenen rijden. Maar ook de toeterende bruidsstoeten, de gezangen uit de minaretten van de grootste moskeeën van het land.
En last but not least, de ooit tweede beste burgemeester van de wereld en kompanen, voor allochtonen dan wel, die het land en de Gentenaars door belangenvermenging en gegraai blijkbaar wettelijk mochten bestelen.
(Ghelamco, PubliPart, Optima -bank, de cumulatie en vergoeding van mandaten waarvoor ze vaak geen klap uitrichtten)

Hoeveel redenen moet u nog hebben om steden als Gent, Antwerpen, enz niet langer kapot te laten maken.
Hoeveel redenen om er niet te wonen en er nooit meer te komen?
Ik heb er nog maar één. Mijn dochter woont helaas in Gent 😥😩😰bij haar Gentse man die er al een huis en een zoon had, en daarom verplichtingen door het co-ouderschap.
Jammer, echt jammer.
Een kleine troost dat ik niet de enige ouder ben met zo’n probleem, en dat het nog veel erger zou kunnen zijn. (ik durf er niet aan denken)

09 oktober 2017

De week van het Nederlands, als vlag om een corrupte lading te dekken. #verkiezingen 2018Van 7 tot 14 oktober vindt in Brussel de week van het Nederlands plaats.
En die Nederlandse week noemen ze dan …. ‘Brussel Mon Amour’ ? !!! ? 😠
En dan gaat het er ook nog over ‘Diversiteit’ 😡, al helemaal dodelijk voor onze taal en volk.
Welke kluns heeft dat bedacht? Het moet wel een tsjeef zijn uit ‘de beweging.net’.
Geef die man of vrouw eens hun C4 !
Nog een opmerking : Hoeveel mensen weten eigenlijk af van deze week?
Het lijkt me weer een activiteit waarmee onrechtstreeks ergens vrienden aan een baan of betaalde hobby worden geholpen, want geld zal er hoedanook weer rijkelijk vloeien naar zo’n gebeurtenis.
En het laat bij de geldschieters, en vooral het publiek, het gevoel na dat er toch iets gedaan is voor de Vlamingen en de Nederlandse taal. Daarna kunnen ze zich met opgeblonken geweten weer bezig houden met andere zaken.
Hoeveel mensen er aan deelnemen zal hen daarbij worst wezen.
Zelf vernam ik pas afgelopen donderdag, en wel voor het eerst van dit , misschien oorspronkelijk goed bedoelde, maar nu hatelijke initiatief.
Nogal laat nietwaar om de boodschap er rond te verspreiden en mensen hiervoor warm te maken?
Mensen hebben inmiddels meestal al andere plannen en verplichtingen.
Maar dat er geen volk, behalve het VREEMDE volk moet worden bereikt, is wellicht de bedoeling. Elke vreemde stem in Brussel telt immers dubbel, en een te veel aan wakker gemaakte echte Vlamingen zou dan ook een lont in het buskruit kunnen zijn.
Eigenlijk zou het wel goed zijn dat iemand zulke zaken eens evalueert, een kosten/baten analyse maakt, de belanghebbenden of belangenvermengers in kaart brengt, hoe groot de interesse was, wat het nut ervan is. Laat me toe een gevoel te voelen opwellen als bij Samusocial-affaire, waar, met die naam als vlag, de echte corruptielading decennia verborgen bleef voor het volk.
Gaan we er wat aan doen?? Of laten we begaan?
Actie nu, met knipoog naar Voorpost en TAK, of in het stemhokje 2018. 
Ja ook via de gemeenteraadsverkiezingen en de burgemeesters kunnen we bepalen we wat er gebeurt in Vlaanderen en Brussel. Meer dan je denkt, doch niet lang meer !
Zie via link: https://www.brusselmonamour.eu/index.php/week-van-het-nederlands-in-brussel/Programma Brussel Mijn Amourke
Week van het Nederlands in Brussel”
Brussel, 7-14 Oktober 2017
aangepast inhoudelijk programma : volg op Facebook
De international “Week van het Nederlands” is een initiatief van de (Nederlandse) Taalunie
met een speciale dank vanwege Brussel Mijn Amour aan Cultureel Consulaat Antwerpen & DGG (vzw/asbl)
THEMA 2017
Diversiteit & het Nederlands in Brussel”
Anno Tweeduizend en Zeventien
Getuigenissen, Knelpunten en Behoeften & een Toekomstperspectief  voor Brussel in het Nederlands, de oorspronkelijke taal van de Stad & haar relatie met de Lage Landen & de Wijde Wereld met een positieve kosmopolitische open visie
Met de steun van Muntpunt, het Huis van het Nederlands in Brussel, De Buren,  het Vlaamse Afrikaans Huis Kuumba in Brussel, en Cultureel Consulaat Antwerpen (BABA Connexie), en vele sympathisanten

07 oktober 2017

“Ik hoop dat je begraven wordt en niet gecremeerd, zodat ik op je graf kan pissen. “


Van sommige doden niets dan slecht. Zo ook van Eberhard Van der Laan, de ex burgemeester van Amsterdam.
Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke loftrompetten die politici afsteken bij elk overlijden van een politicus, behalve als die Karel Dillen heet of Joris Van Houthem.
Voor een verrader als Eberhart Van der Laan was er gejank, en werden de mooiste lofbetuigingen uit de kast gehaald, niet in het minst door Daniël Termont die met zijn boeventronie nog maar eens op TV er zijn links mullticul- en diversiteitsverhaal mocht aan ophangen.
Hieronder een artikel dat al die spijt en lofbetuigingen naar de prullenbak keilen. Van Der Laan gaat de geschiedenis in als verrader van het Nederlandse volk.
We mogen blij zijn dat hij het hoekje is omgegaan, al zullen zijn daden nog lang een spoor van maatschappelijke en economische vernieling nalaten.
Trouwens,…Leeft Job Cohen , de man die altijd met moslims thee ging drinken, nog?
Spijtig !
Niet vriendelijk van mij zoiets te schrijven, zullen sommigen zeggen. Het is maar even veel of zelfs minder dan wat anderen ooi juichend zeiden en schreven over hun tegenstanders toen die werden geliquideerd of kwamen te overlijden.

De eerste keer dat Eberhard van der Laan het bloed onder mijn nagels vandaan haalde was toen hij minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV was. In 2009 stelde de PVV vragen over de kosten van de immigratie. Van der Laan antwoordde dat het kabinet geen boekhouding van allochtonen bijhield.

“Het kabinet is niet van plan apart uit te rekenen wat de kosten en opbrengsten zijn van allochtonen in Nederland.” Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) zei dat de ministers wel gegevens willen verstrekken die zijn af te leiden uit de begroting. “Maar wij gaan principieel niet verder toerekenen dan we al doen in onze eigen begrotingen, want we houden geen boekhouding bij van groepen mensen”, voegde hij eraan toe. “We zijn niet geïnteresseerd in wat een individu kost – een Fries, een oudere, een gehandicapte of iemand met blauwe ogen.”
Twee weken later kwam Van der Laan met cijfers wat de ouderen ons in dit land kosten …
De tweede keer dat ik me doodergerde aan Van der Laan vat ik persoonlijk op, een door hem georkestreerde aanval op mijn fysieke zijn, een doodzonde in mijn ogen. Bij de vreedzame Pegida demonstratie in Amsterdam had Van der Laan het zo geregeld dat eerst AFA zich kon verzamelen, om 14.00 uur anders liggen ze nog in bed, in de onmiddellijke nabijheid van de aan Pegida toegewezen locatie. Het was een kleine moeite geweest om de groepen uit elkaar te houden of om geen toestemming te geven voor een demonstratie op dezelfde dag. Bovendien had AFA geen demonstratievergunning aangevraagd en was die demonstratie aanval van zijn knokploeg dus illegaal. Het kan niet anders dan dat Van der Laan dat met opzet zo geregeld had, met de kennelijke bedoeling ons zodanig met geweld te intimideren dat we het wel uit ons hoofd zouden laten ooit nog onze mond open te trekken. Dan rest nog slechts de optie van tegengeweld … (nou heb ik zo mijn twijfels bij het huidige Pegida, maar dat is irrelevant voor)
Op dit moment dat Van der Laan zijn SturmAbteilung inzette om de democratische grondrechten van burgers met een andere mening te vermorzelen had hij uit zijn ambt gezet moeten worden. Van der Laan schrok er niet voor terug om de in Amsterdam ingevoerde sharia (het onmogelijk maken van kritiek op islam is het eerste doel van sharia) met geweld te bestendigen. Van der Laan is geen en was nooit een democraat. Tuig inzetten om mij mee aan te vallen geeft mij het recht om jou aan te vallen. Fysiek. Ik zal het er bij laten. Ik hoop dat je begraven wordt en niet gecremeerd, zodat ik op je graf kan pissen. Dat is een belofte.
De ‘gevaarlijkste islamiseerder die nooit berecht zal worden’ heeft zoveel op zijn geweten dat het onderverdeeld moet, de titels spreken voor zich. Het is ook zoveel dat het alleen weer te geven valt, zonder er een boek van te maken, door alleen de linkjes naar de betreffende artikelen te geven.
Van der Laan heeft mijn stad uitgeleverd aan de Islam. Het is Van der Laan’s schuld dat ik hier niet in vrede oud kan worden en op termijn, voor ik oud en zwak ben, en daarmee een prooi voor zijn moslims, tegen mijn zin deze stad zal moeten verlaten, terwijl zijn jihadisten hier veilig en openlijk verder kunnen gaan met de sharia in te voeren.
Van der Laan heeft Amsterdam vernietigd. 
Ik had Van der Laan een lang leven gegund. Achter de tralies.
Ik wens Van der Laan niet dood, ik wens Van der Laan op water en brood.

22 maart 2017

Adders aan onze borst


Geplaatst op Nageltjes.be op 22/03/2017 door 


Het kan en mag al niet dat er een instituut bestaat en wordt voortgezet als het CGKR/ UNIA. Het Stasicentrum dat geheel volgens extreem linkse visie werd opgericht door wijlen pater Johan Leman en sindsdien bevolkt wordt door autochtoon-vijandig personeel.
Opnieuw een mooi voorbeeld hiervan is Rachida Lamrabet die er als juriste werkt.
Zij presteerde het om tijdens een interview met Knack, naar aanleiding van een door haar met belastinggeld gemaakte kortfilm, te stellen dat het ‘Boerkaverbod is verregaande inbreuk op vrijheid en privacy’.
Vraag ik mij af:
a) Aan welke madrassa studeerde zij sharia-recht? En indien zij (ook) hier studeerde: hoe het het kan dat zij een diploma rechten haalde ( ook op onze kosten), en wie gaf (geeft) er les aan onze universiteiten?
b) Vanuit welke achterlijke religieuze ideologie ze deze stelling opdiepte?
c) Hoe het kan dat ze, gezien deze uitspraak, thuis kan horen in ons Vlaanderen, zich zelfs tot de vrouwen mag rekenen?
d) Hoe kan het dat zo iemand voor het overbodige spionnencentrum UNIA mag werken, en ook daar betaald wordt met belastinggeld? Al is dat een retorische vraag, want er zit daar nest van zulke staatsgevaarlijke figuren. De adders die Vlamingen blijkbaar koesterden aan hun borst.
e) Wie rekruteerde haar en gaf haar de mogelijkheid om in ons gezicht te spuwen,en erger.
Deze vrouw die zo’n uitspraken doet, zou het land moeten worden uitgezet naar een van die islamitische prachtstaten waar haar uitspraken op applaus zullen worden onthaald, en waar zij haar verdere leven als een pinguïn mag rondlopen gedomineerd door mannen.
Geen auto meer, zelfs geen fiets. Achter een gordijn en de kookpotten, 10 kinderen baren en alle dagen een pakje slaag.
Ik gun het haar van harte, en wil haar reis naar haar paradijs zelfs sponsoren.
En nu buiten ! Geen belastinggeld meer voor deze kansenparel !
Rot toch op met jullie moslimidentiteit !

Vlamingen, Europeanen, denk na !
Welke adders koesterden wij aan onze borsten?

Hier, het artikel met foto van de adder uit dit multicul-verhaal

‘Boerkaverbod is verregaande inbreuk op vrijheid en privacy’


'Boerkaverbod is verregaande inbreuk op vrijheid en privacy'Rachida Lamrabet Foto: Katrijn Van Giel http://www.standaard.be/cnt/dmf20170321_02792157
Schrijfster Rachida Lamrabet, werkzaam als juriste bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia, werkt voor een theaterproject van de Brusselse KVS aan een kortfilm waarin ze het recht verdedigt om een boerka te dragen. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir vraagt zich op Twitter af of Unia dit standpunt deelt.
In een interview met Knack vertelt Lamrabet over haar kortfilm Deburkanisation. Volgens Lamrabet is het boerkaverbod immers een verregaande inbreuk op de vrijheid en de privacy van vrouwen. Lamrabet benadrukt wel dat ze in eigen naam spreekt.
‘Een vrouw in boerka geeft het signaal dat haar lichaam privé is en dat ze onzichtbaar wil blijven voor de buitenwereld. Maar dat werkt op de buitenwereld als een rode lap op een stier: het is not done om je zo af te schermen. Door het boerkaverbod is het in België zelfs bij wet bepaald: vrouwen moeten zich laten zien’, aldus Lamrabet in Knack.

'Boerkaverbod is verregaande inbreuk op vrijheid en privacy'

 Dat veel mensen de boerka als vrouwonvriendelijk zien, getuigt volgens de juriste van een paternalistische visie: ‘We moeten die arme vrouwen, die door hun mannen en hun godsdienst worden onderdrukt, van hun sluiers bevrijden!’ Ze moeten worden zoals westerse vrouwen, en dan is het goed.’
Dat is volgens Lamrabet nonsens. ‘Vrijheid kan zich op verschillende manieren uiten. Ook door er bewust voor te kiezen je lichaam niet te laten zien.’
Lamrabet stelt dat we moeten respecteren dat vrouwen met een boerka niet willen deelnemen aan de samenleving zolang die overtuiging andermans vrijheden niet in het gedrang brengt.
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir vroeg zich op Twitter af of Unia dit standpunt deelt. Daarop antwoordde Unia dat Lamrabet in Knack in eigen naam spreekt. 
image_pdf

13 februari 2017

Frans in de klas wiskunde. Voor een hoger doel.

Veel kinderen kunnen al niet goed mee met wiskunde als dat in het Nederlands wordt gegeven, laat staan in een andere taal.
Maar nu, zogezegd op vraag van de kinderen, wiskunde in het Frans?

Sinds wanneer zouden kinderen daarover een spontane eigen wens uiten?

Het zal zoals met veel dingen zijn: het werd gesuggereerd (lees maar opgedrongen) door de leerkrachten, de school, en waarschijnlijk op aansturen van enkele ouders die misschien een tweetalige achtergrond hebben, of grote belgicistische gevoelens Die ernaar streven dat belgië één blijft en het Frans de leidtaal; aanzien wordt als de taal van de grote denkers, 'zoals wiskundigen'.

Voor enkele kinderen die zeer intelligent zijn zou dat misschien wel kunnen en mogen in privé scholen, als het niet schadelijk is voor hun ontwikkeling.

Maar waarom per se in het Frans, en niet in het Russisch, het Fins of het Chinees?

Bovendien kunnen die talen beter aangeleerd worden dan de dode talen; Latijn of Grieks, die vooral voor de kerk en de religieuze sprookjesvertellers als belangrijk werden aanzien en voor de rekrutering van pastoors.
Waarom niet naschools, al dan niet in de plaats van het vak godsdienst. Of voor diegenen die talen zo belangrijk vinden als ballet, voetbal, of de chiro bijvoorbeeld?

Zoveel jaren na Leuven Vlaams, merken we de verdringing van onze taal en onze cultuur. Sluipend, door alles wat beter zou zijn.
En waar kan men daarmee beter beginnen dan in de hoofden van de kinderen?

Gelukkig is er ook weerstand, maar slechts heel weinig, en die is dan nog zo te lezen van prakctische aard, als bvb de opleiding en omkadering van de leraren.

Zelfs voor het Arabisch (in het belang van de islam) werd en wordt gepleit door een groot deel van de inwoners. En hier spreek ik bewust over inwoners, en niet over Vlamingen, omdat het over een invasieve groep mensen en hun collaborateurs gaat.
Ze wonen hier wel maar zijn geen van ons.
Ze wilden niet, en ze zullen ook nooit integreren (op enkelen na), en zeker al omdat ze hier met zo velen zijn. ( Alle autochtone jongeren moeten zich bij een relatie of huwelijk verplicht bekeren tot de vooral islamitische allochtone godsdienst, zelfs de dochter van de minister van justitie, Koen Geens. De verraders. Dat zegt toch genoeg?)

Het wordt ons allemaal opgedrongen door mensen die wij zelfs niet kennen, die ons niet bevroegen, die beslisten wat goed voor ons was, en vooral wat goed was goed voor henzelf. .
En het erge is, dat er slechts weinigen zijn die zich daar zoals toen tegen verzetten.
De geesten moeten nu toch wel rijp zijn?

Wiskunde voortaan in het Frans? Jongeren zijn vragende partij

 Wiskunde voortaan in het Frans? Jongeren zijn vragende partij


Foto: Pierre HAVRENNE/PACHACAMAC

Leerkrachten willen graag in een andere taal dan het Nederlands lesgeven. Maar scholen zien dat om financiële redenen niet altijd zitten. Nochtans zijn jongeren wel vragende partij. Dat leert een bevraging bij twintig instellingen, leert het rapport maandag in zusterkrant De Standaard.
Momenteel bieden 61 scholen in Vlaanderen en Brussel een ‘CLIL-traject’ aan. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Eenvoudig uitgelegd: in plaats van in het Nederlands worden vakken in het Frans, het Engels of het Duits onderwezen. Vooral de uren geschiedenis, aardrijkskunde of wiskunde komen het meest in aanmerking.
Uit de bevraging van de Onderwijsinspectie blijkt dat zowel leerlingen, leerkrachten als directies immersieonderwijs hoog aanschrijven, en vooral de voordelen ervan inzien. Het systeem moet daarom ‘duurzaam uitdijen’ over heel Vlaanderen, aldus het rapport.
Gebrek aan ondersteuning
Behalve in het tragere lestempo - zeker in het begin - schuilt het grootste probleem in de ondersteuning van de leerkrachten, met name het gebrek aan ondersteuning. “Vanuit de Vlaamse overheid volgen maar weinig middelen om een dergelijke werking op poten te zetten. Scholen moeten het intern maar zien te regelen, door te schuiven met uren, personeel en lessen”, zegt Veronique Fricot, CLIL­-leraar in het Sint­-Lodewijkscollege van Brugge.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) noemt het CLIL een “succesverhaal” en koestert “dan ook de ambitie om het aanbod uit te breiden naar zo veel mogelijk onderwijsvormen”.

07 januari 2017

De echte huisvrouwen van ISIS.

The real housewives of ISIS. Eindelijk hadden er enkelen bij de BBC de moed zo'n filmpje te maken.
Alle vrouwenbewegingen, alle scholen, alle linkse mensenrechtenactivisten, alle Bekende Britten  en Europeanen, alle progressieve partijen en hun aanhang, haast alle film- documentaire- en programmamakers en artiesten met 'een mening' hebben het nooit nodig gevonden.
Maar nu: het ging tijd worden ! Nee, het is eigenlijk al te laat !
Als je de reacties op deze trailer leest, dan is dit duidelijk. Nog steeds is een groot deel van de bevolking in de waan dat het wel zal meevallen, dat godsdienst vrede is, een noodzaak zelfs. Dat IS niets met de islam te maken heeft, en we dus allemaal de koran eens moeten lezen. Dat dit filmpje alleen maar satire is, humor, niets meer. Dat het niet over de echte islam gaat?
Natuurlijk heeft in het VK iedereen, toch in de steden, een kennis, familielid of collega die de islam aanhangt en meehuilt met de wolven, zelfs wanneer blijkt dat ze zelf op hun menu staan. Daar waar wetenschappelijke visies in het onderwijs ooit de bovenhand kregen, blijkt nu dat het onderwijs uit politieke correctheid, uit pure lafheid, de laatste decennia faalt. .... en er is geen verbetering in zicht.
Ik had een visioen waarin ik op een gevleugeld paard tot allah vloog om te vragen wanneer het nu eindelijk ging afgelopen zijn met al die onzin?
Daarop antwoordde hij: "De dag dat iedereen mij komt bezoeken op een vliegend varken."
Omdat het nog 'wel eens voorkomt' dat zulke filmpjes verdwijnen nadat er voldoende werd gedreigd, of er iemand in een poco-kramp schiet, heb ik het voor de veiligheid gedownload. Helaas gaan daarbij de honderden reacties op Facebook verloren die aan de basis liggen van mijn reactie, mijn teleurstelling, mijn ergernis, mijn gelijk.
https://www.facebook.com/bbctwo/videos/1080140528761781/